ลูกค้าไฟเบอร์: ลูกค้าคอนโดติดเน็ตไฟเบอร์ไม่มีสัญญา ฟรีค่าแรกเข้า พร้อมใช้งาน24ชม.

 Knowledge Center

วิธีส่งข้อมูลการนำฝากเงิน - เช็ค และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (ชำระทุกบิลใบแจ้ง) ลูกค้านิติบุคคล ผ่านระบบ eBusiness Portal

วิธีการส่งข้อมูลการนำฝากเงิน - เช็ค และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ eBusiness Portal กรณีไม่อัปโหลดฟอร์มข้อมูลใบแจ้ง สำหรับลูกค้าเอไอเอสนิติบุคคล
⬆️คลิกดูวิดีโอประกอบด้านบน เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น⬆️


ลูกค้านิติบุคคลสามารถ ส่งข้อมูลการนำฝากเงิน-เช็ค และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ eBusiness Portal กรณีชำระยอดทุกบิลใบแจ้งค่าใช้บริการ มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ebusinessportal.ais.co.th/login โดยทำรายการบนอุปกรณ์ Mobile หรือคอมพิวเตอร์

2. กรอก username และ password ติ๊กที่กล่อง I'm not a robot. (reCaptcha รีแคปช่า) จากนั้นกดที่เข้าสู่ระบบ (OK)

3. กดที่แถบ "เมนูค่าใช้บริการ (Usage Charge)" จากนั้นเลือกที่หัวข้อชำระค่าบริการ (Payment) แล้วเลือกที่ "ส่งข้อมูลการนำฝากเงิน - เช็ค และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย"

4. เลือกบริษัท ที่ต้องการทำรายการชำระค่าบริการ

5. ระบุรายละเอียดการโอนเงินให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
- หมายเลขบัญชีธนาคารของ AIS ที่ทำรายการ
- วันที่ และเวลา โอนเงินที่ธนาคารระบุ
- ธนาคารที่ลูกค้าทำรายการ
- จำนวนเงินที่นำฝาก/เงินโอน
- ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

6. กรอกรายละเอียดสำหรับการติดต่อกลับ ประกอบด้วย
- ชื่อ นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล

7. อัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นหลักฐานการโอนเงิน ประกอบด้วย
- ฟอร์มใบแจ้งที่ต้องการชำระ
(หากต้องการเลือกรายการด้วยตนเองผ่านระบบ หรือ โอนจ่ายยอดชำระทั้งหมด สามารถข้ามขั้นตอนการแนบเอกสาร แบบฟอร์มใบแจ้งนี้ได้ทันที)
- เอกสารการนำฝากเงิน – เช็ค
- หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
หมายเหตุ : ไฟล์ที่อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB (เมกกะไบท์) และมีรูปแบบไฟล์ตามที่กำหนด (jpg, gif, png, pdf)

8. ระบบจะแสดงยอดที่ค้างชำระทั้งหมดในทุกบัญชี ที่มีอยู่ในบริษัทที่เลือก หากต้องการชำระยอดค้างชำระทั้งหมด ให้กดที่ปุ่ม "ค้นหา (Search)"
- กรณีที่ต้องการชำระแค่บางบัญชี ให้กดที่ แสดงตามเลขบัญชีลูกค้า (Show by billing account) จากนั้นเลือกเลขบัญชีที่ต้องการชำระ แล้วกดที่ icon ลูกศรชี้ไปทางขวา เพื่อ คัดแยกบัญชีที่ต้องการชำระ จากนั้น กดที่ ปุ่ม ค้นหา (Search)

9. สามารถดูรายละเอียดของจำนวนยอดชำระต่าง ๆ ได้ ที่เครื่องหมาย + ตาม รอบบิล หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้กดที่ ปุ่ม "ถัดไป (Next)"

10. หลังจากนั้นตรวจสอบบิลใบแจ้งและยอดสรุปทั้งหมดอีกครั้ง ก่อนจะกดที่ "ส่งข้อมูลการนำฝากเงิน (Submit information)"

11. ระบบจะแสดงหน้าจอ "เสร็จสิ้นการดำเนินการ"

เพียงเท่านี้ก็สามารถส่งข้อมูลการนำฝากเงิน-เช็ค และหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย สะดวกยิ่งกว่าเดิม ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยบริการ eBusiness Portal

*หมายเหตุ กรณีลูกค้าสมัคร Online Payment จะต้องระบุเลขที่ลูกค้าเอง

แบบประเมินความพึงพอใจ1.หากท่านเห็นว่าข้อมูลคอนเทนต์นี้มีประโยชน์กรุณาให้คะแนนพึงพอใจค่ะ
2.คอนเทนต์นี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยที่ท่านไม่ต้องรับคำปรึกษาจากพนักงานใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
3.ท่านเป็นลูกค้าเอไอเอสใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
คุณมีความคิดเห็นต่อคอนเทนท์นี้อย่างไร
Survey