วิธีเช็กแพ็กเกจหลักและเสริม

Postpaid-01.jpg

 

เช็กแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม กด *165*1# โทรออกฟรี จะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดแพ็กเกจ ดังนี้

• SMS 1 แจ้งแพ็กหลัก และวันสุดสิ้นใช้งาน

• SMS 2 แจ้งแพ็กเสริม และวันสุดสิ้นใช้งาน

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจข้อมูล

หากข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับท่าน กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วน
บทความอื่นๆ