ลูกค้าไฟเบอร์: ลูกค้าคอนโดติดเน็ตไฟเบอร์ไม่มีสัญญา ฟรีค่าแรกเข้า พร้อมใช้งาน24ชม.

 Knowledge Center

Update! ประเทศไหนในเอเชีย เที่ยวได้ ไม่ต้องกักตัว ? พร้อมสรุปมาตรการในการเดินทางเข้าแต่ละประเทศ! (ข้อมูลอัปเดต 31 ก.ค. 2565)

custom01

สำหรับใครที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วันนี้เรามาอัปเดตข้อมูล รายชื่อประเทศในเอเชีย พร้อมทั้งกำหนดการเปิดประเทศ และมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศ สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565 จากกรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทย)

มาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเที่ยวต่างประเทศกัน ! สิ่งที่สำคัญ และขาดไม่ได้เลยสำหรับการการเดินทางนั่นคือ “อินเทอร์เน็ต” ไม่ว่าจะไปที่ไหน หากเรามีสัญญาณและแพ็กกจเน็ตที่ดี ก็จะทำให้การเดินทางราบรื่น สนุก และไม่เสียบรรยากาศ อัปโหลดอวดรูปสวย ๆ ได้เต็มที่ ค้นหาเส้นทาง หรือสถานที่ท่องเที่ยวก็ง่าย ทำธุรกรรมต่าง ๆ ข้ามประเทศก็ได้ง่ายนิดเดียว

แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศที่แนะนำจาก AIS
1.แพ็กเกจ Ready2Fly สมัครคลิก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมแพ็กเกจได้ที่ คลิก
2.แพ็กเกจ SIM2Fly สมัครคลิก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมแพ็กเกจได้ที่ คลิก

ประเทศไหนบ้างที่เปิดให้เที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว ? ต้องฉีดวัคซีนชนิดไหน ฉีดกี่ครบเข็ม ถึงจะไปต่างประเทศได้


เกาหลีใต้ / Korea
วัคซีน : ทุกชนิดครบโดส
เงื่อนไขเข้าประเทศ : งดเว้นการกักตัวของผู้เดินทางมาท่องเที่ยว หรือวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน จะมีผลบังคับใช้ได้ ก็ต่อเมื่อ เดินทางมา กล.ต. และดำเนินการ ตรวจโควิดแบบ PCR เรียบร้อย และ ทราบผล PCR ที่ได้รับรองจาก กล.ต. ว่าเป็นลบแล้วเท่านั้น
สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย : รับนักท่องเที่ยว , ฟรีวีซ่าท่องเที่ยว สามารถอยู่ได้ 90 วัน
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศเกาหลี : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


สิงคโปร์ / Singapore
วัคซีน : ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดย เป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกให้การ รับรองครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 2 สัปดาห์
เงื่อนไขเข้าประเทศ :
1. ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนการ เดินทาง (Pre-departure Test) ไม่เกิน 2 วันก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยต้องมีผลเป็นลบ ทั้งนี้สามารถใช้ ผลการตรวจแบบ PCR หรือ ART ก็ได้
2.สิงคโปร์จะอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแล้ว เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว
3. ผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ (Non-fully Vaccinated Travellers) สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้ โดยต้องแสดงเอกสาร หลักฐานว่าร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน หรือแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางเข้าสิงคโปร์
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศสิงคโปร์ : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


มาเลเซีย / Malaysia
วัคซีน
: ทุกชนิดครบโดส และสามารถไขว้ชนิดวัคซีนได้
เงื่อนไขเข้าประเทศ :
1. ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดสและ เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ไม่ต้องตรวจโควิด19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศมาเลเซีย
2. ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดสต้อง ตรวจ RT PCR ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนเดินทาง และตรวจ RTK ภายใน 24 ชม. เมื่อเดินทางถึง และกักกันโรค ที่บ้าน 5 วัน
3. ไม่ต้องมีประกันโควิด 19
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศมาเลเซีย : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


ฟิลิปปินส์ / Philippines
วัคซีน :
ทุกชนิดครบโดส ได้รับการรับรองจาก WHO
เงื่อนไขการเข้าประเทศ :
นักท่องเที่ยวที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ COVID-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศ
1. สำหรับชาวต่างชาติและคนฟิลิปปินส์ที่มี อายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับวัคซีนครบโดส และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม
2.ชาวต่างชาติและคนฟิลิปปินส์ที่มีอายุต่ำ กว่า 12 ปี ที่มีผู้ปกครองได้รับวัคซีนครบโดส และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วอย่าง น้อย 1 เข็ม
3. ชาวต่างชาติและคนฟิลิปปินส์ที่มีอายุ ระหว่าง 12-17 ปี จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบโดส
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศฟิลิปปินส์ : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


สปป.ลาว / Laos
วัคซีน : ไม่ตรวจสอบการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขเข้าประเทศ :
ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจโรคใด ๆ , เดินทางเข้าตามเงื่อนไขตามข้อตกลง ระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ ที่มี ต่อ สปป.ลาว เหมือนก่อนเกิด สถานการณ์โควิดทุกประการ
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศลาว : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


 กัมพูชา / Cambodia
วัคซีน :
ทุกชนิทดครบโดส
เงื่อนไขเข้าประเทศ :
1. ยกเลิกเงื่อนไขการทำ PCR ที่ยื่นยันว่าไม่มีเชื้อโควิด 19 ภายในระยะเวลา 72 ชม. ก่อนการเดินทางเข้ามากัมพูชา
2. ยกเลิกการตรวจโควิด19 และเดินทางเข้าประเทศปกติ
3. อนุมัติให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติสามารถขอ Visa on Arrival ได้ ทั้งการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ
4. ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับไม่ครบโดส กักตัว และตรวจโควิด จำนวน 5 วัน
5. กรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือรับไม่ครบโดส กักตัว และตรวจโควิด จำนวน 5 วัน
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศกัมพูชา : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


 อินโดนีเซีย / Indonesia
วัคซีน : ได้รับวัคซีน 2 โดสขึ้นไป ก่อนเดินทาง 14 วัน (ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid19)
เงื่อนไขเข้าประเทศ :
1. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว (2 โดส ขึ้นไป อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง) ไม่ต้องกักตัว
2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 โดส ให้กักตัว 5 วัน
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศอินโดนีเซีย : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


อินเดีย / India
วัคซีน : ทุกชนิดครบโดส
เงื่อนไขเข้าประเทศ : การเดินทางเข้าจะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม Self-Declaration www.newdelhiairport.in/ airsuvidha/apho-registration และเตรียม ผลตรวจRT-PCR หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate) ให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศอินเดีย : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


ออสเตรเลีย / Australia
วัคซีนที่ยอมรับ :
ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขเข้าประเทศ :
- ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศออสเตรเลีย : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly


ตุรกี / Turkey (เปลี่ยนชื่อเป็น ตุรเคีย / Turkiye  มีผลใช้ชื่อ มิ.ย.65)
วัคซีน :
ทุกชนิดครบโดส
เงื่อนไขเข้าประเทศ : หากได้รับวัคซีนครบโดส ไม่ต้องกักตัว
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
1. ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องมีผลตรวจแบบ RT – PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง ยกเว้นบุคคลที่ฉีดวัคซีน ครบแล้ว (ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนเดินทาง 14 วัน) และไม่ได้มาจากประเทศที่มี ความเสี่ยงสูง
แพ็กเกจเน็ตต่างประเทศ ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศตุรกี หรือ ตุรเคีย : แพ็กเกจ Ready2Fly , แพ็กเกจ SIM2Fly

Have Fun & Have a Good Trip ^^

แบบประเมินความพึงพอใจ1.คุณคิดว่าข้อมูลคอนเทนต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจค่ะ
2.คุณได้รับข้อมูลเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมจากพนักงาน ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
3.คุณเป็นลูกค้าเอไอเอสใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
คุณมีข้อเสนอแนะสำหรับข้อมูลคอนเทนต์นี้อย่างไร
Survey