ลูกค้าไฟเบอร์: ลูกค้าคอนโดติดเน็ตไฟเบอร์ไม่มีสัญญา ฟรีค่าแรกเข้า พร้อมใช้งาน24ชม.

 Knowledge Center

ประเทศยอดนิยมและแพ็กเกจต่างประเทศที่แนะนำ


custom01


เลื่อนเพื่อเลือกดูประเทศ


ประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

ฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขของประเทศสิงคโปร์ยังไม่ได้รับวัคซีน / ยังฉีดไม่ครบโดส

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

SINGAPORE

 • ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด
 • สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้
  โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่า
  ร่างกายไม่พร้อมรับวัคซีน
  หรือแสดงเหตุผลความจําเป็น
  ในการเดินทางเข้าสิงคโปร์
 • เมื่อเดินทางถึงจะต้องถูกกักตัว
  เป็นเวลา 5 วัน และรับการตรวจหาเชื้อ
  แบบ RT-PCR ก่อนครบกําหนดการกักตัว

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบน


ประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

UNITED STATES

 • ไม่ต้องกักตัว
 • ไม่ต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน
 • แนะนําให้ผู้เดินทาง ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางไม่ควรเกิน 3 วัน
  และหลีกเลี่ยงการเดินทางหากมีอาการป่วย

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

ฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขของประเทศฝรั่งเศสยังไม่ได้รับวัคซีน / ยังฉีดไม่ครบโดส

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

FRANCE

 • ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
 • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ตามรายการเหตุจำเป็น
 • ต้องตรวจหาเชื้อโควิด

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

UNITED KINGDOM

สามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้
ไม่ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน (บางสายการบินอาจขอตรวจ)
ไม่จำเป็นต้องกักตัว
หรือแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

SWITZERLAND

สามารถเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้
ไม่จำเป็นต้องกักตัว แสดงเอกสารการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจโควิด

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

JAPAN

 • อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยเหตุผล “เหตุผลสำคัญ” เท่านั้น
  เช่น ธุรกิจ การศึกษา
 • ผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดของประเทศญี่ปุ่น
  และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ต้องยื่นใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • หากต้องการท่องเที่ยวจะต้องติดต่อผ่านบริษัททัวร์ที่มีไกด์นําเที่ยว
  และได้รับการรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่นเท่านั้น

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

GERMANY

สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมันได้ ไม่จำเป็นต้องกักตัว
ไม่ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

ฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขของ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ยังไม่ได้รับวัคซีน / ยังฉีดไม่ครบโดส

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

UNITED
ARAB EMIRATES

 • ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ต้องแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR
  ที่มีผลเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง
  ก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

ฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขของประเทศมาเลเซียยังไม่ได้รับวัคซีน / ยังฉีดไม่ครบโดส

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

MALAYSIA

 • ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด
 • ไม่ต้องกักตัว
 • ต้องตรวจ RT PCR ล่วงหน้า 48 ชม.
  ก่อนเดินทาง และตรวจ RTK
  ภายใน 24 ชม. เมื่อเดินทางถึง
 • กักตัว 5 วัน

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบนประเทศ

เงื่อนไขการเข้าประเทศ (อัปเดตวันที่ 16/08/2022)

แพ็กเกจที่นิยมสมัคร

AUSTRALIA

สามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้
ไม่จำเป็นต้องกักตัว แสดงเอกสารการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจโควิด

กลุ่มแพ็กเกจ

 - SIM2Fly คลิก

 - Ready2Fly คลิก

 - Big Pack Plus

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ


กลับขึ้นข้างบน

 

แบบประเมินความพึงพอใจ1.คุณคิดว่าข้อมูลคอนเทนต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจค่ะ
2.คุณได้รับข้อมูลเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมจากพนักงาน ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
3.คุณเป็นลูกค้าเอไอเอสใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
คุณมีข้อเสนอแนะสำหรับข้อมูลคอนเทนต์นี้อย่างไร
Survey