ลูกค้าไฟเบอร์: ลูกค้าคอนโดติดเน็ตไฟเบอร์ไม่มีสัญญา ฟรีค่าแรกเข้า พร้อมใช้งาน24ชม.

 Knowledge Center

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส

custom01

ลงทะเบียน/Register


การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฉีด ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับในแต่ละวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีด
(Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day.)

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ทั้ง 2 เข็ม จากทุกศูนย์ฉีด
    สามารถจองคิวฉีดเข็ม 3 สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
          - เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac
          - เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
          - เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinopharm

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็มที่ 1 และได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็มที่ 1 และได้รับ Pfizer เป็นเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

✔️ เลือกฉีดได้ทั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หรือศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์ จะได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm หรือ AstraZeneca หรือ Pfizer (ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน)⚕️ กรณีต้องการเปลี่ยนสถานที่รับวัคซีน จะต้องทำการยกเลิกนัดและทำรายการลงทะเบียนนัดหมายใหม่

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337 ดูหน้าจอตัวอย่าง คลิก---------------------------------

คลิก

---------------------------------


English Version

 To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of Sinovac / Sinopharm from any vaccination center.
    Registration is opened for people who have received 2 doses of Sinovac/Sinopharm with any of the following formulas:
          - Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinovac
          - Dose 1 Sinopharm + Dose 2 Sinopharm
          - Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinopharm

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received the first dose of Sinovac or Sinopharm and received the second dose of AstraZeneca for at least 90 days.
➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received the first dose of Sinovac or Sinopharm and received the second dose of Pfizer for at least 90 days.
➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of AstraZeneca and having received a second dose for at least 90 days .

✔️ You can select vaccination location either at Bang Sue Central Vaccination Center or DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center.
3rd dose will be Sinovac / Sinopharm / AstraZeneca / Pfizer (Vaccines can be changed depends on the vaccines quota of the day)


⚕️ For changing vaccination location, you must cancel the appointment and register again.

Register to book : www.ais.th/vaccine
Screenshot of registration steps Click here
Listen to more details, call 02-0789337


แบบประเมินความพึงพอใจ1.หากท่านเห็นว่าข้อมูลคอนเทนต์นี้มีประโยชน์กรุณาให้คะแนนพึงพอใจค่ะ
2.คอนเทนต์นี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยที่ท่านไม่ต้องรับคำปรึกษาจากพนักงานใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
3.ท่านเป็นลูกค้าเอไอเอสใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
คุณมีความคิดเห็นต่อคอนเทนท์นี้อย่างไร
Survey