ลูกค้าไฟเบอร์: ลูกค้าคอนโดติดเน็ตไฟเบอร์ไม่มีสัญญา ฟรีค่าแรกเข้า พร้อมใช้งาน24ชม.

 Knowledge Center

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส

custom01


ลงทะเบียน/Register


การจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับทางศูนย์ฉีด ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดที่ได้รับในแต่ละวัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีด
(Vaccines can be changed depending on the vaccine quota of the day.)

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19


สำหรับผู้ต้องการจองวัคซีนเข็ม 3 กลุ่มประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป
เข็มที่ 1เข็มที่ 2เข็มที่ 3 (Moderna*/Pfizer)
ชนิดใดก็ได้ชนิดใดก็ได้ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 90 วัน


สำหรับผู้ต้องการจองวัคซีนเข็ม 4 / เข็ม 5 หรือเข็ม 6 กลุ่มประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป
สูตรวัคซีนเข็มก่อนหน้า
เข็ม Booster (Moderna*/Pfizer)
ชนิดใดก็ได้ห่างจากเข็มก่อนหน้า อย่างน้อย 120 วัน


*สำหรับวัคซีน Moderna พร้อมให้บริการถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เท่านั้น


สำหรับผู้ต้องการจองวัคซีนเข็ม 3 กลุ่มเด็ก อายุ 12 - 17 ปี (ตามวัน เดือน ปีเกิด)
เข็มที่ 1เข็มที่ 2เข็มที่ 3 (Pfizer)
ชนิดใดก็ได้ชนิดใดก็ได้ห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 90 วัน


สำหรับผู้ต้องการจองวัคซีนเข็ม 4 / เข็ม 5 หรือเข็ม 6 กลุ่มเด็ก อายุ 12 - 17 ปี (ตามวัน เดือน ปีเกิด)
สูตรวัคซีนเข็มก่อนหน้า
เข็ม Booster (Pfizer)
ชนิดใดก็ได้ห่างจากเข็มก่อนหน้า อย่างน้อย 120 วัน


⚕️ เลือกรับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ เริ่มลงทะเบียนรอบ Booster 27 ก.ค. 65 เวลา 9.00 น. เลือกวันฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 1 - 31 ส.ค. 65
โดยแนะนำตรวจสอบสูตรวัคซีนที่เคยฉีด/เข็มที่ต้องการฉีด ให้ตรงตามเงื่อนไข

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337 ดูหน้าจอตัวอย่าง คลิก---------------------------------

คลิก

---------------------------------


English Version

 To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination


Vaccine formulas for third dose appointment (for the general public and foreigners aged 18 and over)
1st dose2nd dose
3rd dose (Moderna* /Pfizer)
Unlimited previous vaccination typesUnlimited previous vaccination typesMust receive the 2nd dose for at least 90 days


Vaccine formulas for 4th / 5th / 6th dose appointment (for the general public and foreigners aged 18 and over)
Previous dose
Booster dose (Moderna* /Pfizer)
Unlimited previous vaccination typesMust receive the previous dose for at least 120 days


*Moderna vaccine will be available until 15 August 2022 only.


Vaccine formulas for third dose appointment (for the children aged 12-17 )
1st dose2nd dose
3rd dose (Pfizer)
Unlimited previous vaccination typesUnlimited previous vaccination typesMust receive the 2nd dose for at least 90 days


Vaccine formulas for 4th / 5th / 6th dose appointment (for the children aged 12-17 )
Previous doseBooster dose (Pfizer)
Unlimited previous vaccination typesMust receive the previous dose for at least 120 days⚕️ Available vaccination centers is Bangsue Central Vaccination Center | From 1 - 31 August 2022 . Please check your vaccine formula in accordance to the vaccine registration.

Register to book : www.ais.th/vaccine
Listen to more details, call 02-0789337


แบบประเมินความพึงพอใจ1.คุณคิดว่าข้อมูลคอนเทนต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจค่ะ
2.คุณได้รับข้อมูลเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติมจากพนักงาน ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
3.คุณเป็นลูกค้าเอไอเอสใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
คุณมีข้อเสนอแนะสำหรับข้อมูลคอนเทนต์นี้อย่างไร
Survey