ร่วมงานกับเรา: TELESALES

TELESALES

5 พ.ค. 65 แนะนำเพื่อน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

แนะนำสินค้า และบริการตาม Life Style การใช้งานของลูกค้า เช่น Application หรือ บริการเสริมใหม่ของบริษัทแนะนำและ Consult Promotion/Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาในระดับ ปวส. – ปริญญาตรี (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ตได้ และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเสนอขายในเชิงที่ปรึกษา
  • มีทักษะในการเสนอขายในเชิงที่ปรึกษา

สถานที่ปฎิบัติงาน

AIS Contact Center Development & Training Arena จ. นครราชสีมา

คุณชฎานุช โทร. 044-049-703
Email : chadanus@ais.co.th

//]]>