ร่วมงานกับเรา: AIS CONTACT CENTER 1175

AIS CONTACT CENTER 1175

5 พ.ค. 65 แนะนำเพื่อน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้ผู้ให้บริการด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ตได้ และสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้า เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา
  • นำเสนอสินค้า หรือบริการที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า
  • หากมีหลักฐานการอบรม หรือมีประสบการณ์ด้านการนำเสนอสินค้า หรือการบริการ พูดภาษาท้องถิ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน

  • AIS Contact Center Development & Training Arena จ. นครราชสีมา
  • อาคารพหลโยธินเพลส เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คุณกัณตินันท์ โทร. 02-029-2565
Email : kantinal@ais.co.th

//]]>