ร่วมงานกับเรา: AIS FIBRE CONTACT CENTER (THAI/ENG)

AIS FIBRE CONTACT CENTER (THAI/ENG)

19 ก.ค. 65 แนะนำเพื่อน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้บริการด้านข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหากลุ่ม Broadband Internet

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวส. / วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศฯ/วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ADSL และ Broadband เช่น ระบบ LAN, WAN, Wireless LAN, Wi-Fi
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณกัณตินันท์ โทร. 02-029-2565
Email : kantinal@ais.co.th

//]]>