ร่วมงานกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา “ครอบครัว AIS CALL CENTER”

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
    (ฉบับสมบูรณ์) 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัว
    ประชาชน 1 ฉบับ


สอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม