ทำความรู้จักบริการ Smart Messaging

Smart Messaging คือ บริการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ SMS หรือ MMS ผ่านทางเว็บไซต์ไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่ง Smart Messaging จะช่วยให้สื่อสารระหว่างองค์กร และลูกค้าทำได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

pic11.jpg

 

โดยสามารถส่งไปยังเลขหมายปลายทางได้ทุกเครือข่ายในประเทศไทย ไม่ว่ารูปแบบของข้อความที่ต้องการใช้จะเป็นแบบ SMS, MMS, ข้อความแบบถามตอบผ่านระบบ USSD เราก็มีให้บริการทั้งหมด

 

" สะดวกด้วยการใช้งานผ่านทางหน้า Website รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC , Smartphone ,Tablet ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้าในทุกรูปแบบธุรกิจของคุณ "

 

ที่สำคัญส่งข้อความไปแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ว่าปลายทางได้รับหรือไม่ได้รับ ถ้าไม่ได้รับด้วยเหตุผลอะไร โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

line.png

• กรอกข้อมูลที่ Website AIS Business Solutions คลิก และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

• โทร 1149 เพื่อสมัครบริการ

sg_2.jpg

• แบบฟอร์มขอใช้บริการ Smart Messaging ( เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางอีเมล์ )

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนระบุ

 

sg_3.jpg

• หนังสือมอบอำนาจ

• สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ ( ขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อใน App.และสำเนาเอกสารทุกฉบับพร้อมประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี)ท้ายลายมือชื่อ )