แพ็กเน็ตขายดี
โทร *1175*91

QuickCodePre-Post_New_04.jpg
 

เงื่อนไขแพ็กเกจ
1. สำหรับลูกค้าแบบจดทะเบียนรายเดือนและวัน-ทู-คอล! ที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ใช้งานอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
2. ค่าบริการแพ็กเกจ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. หากใช้จำนวน Internet 3G หมดแล้ว ค่าบริการส่วนเกิน ระบบจะคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นหลัก
4. เมื่อสมัครแพ็กเกจ กรุณารอรับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจก่อนเริ่มการใช้งาน

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจข้อมูล

หากข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับท่าน กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วน
บทความอื่นๆ