วิธีจัดการเบอร์ที่ไม่อยากรับ
Call Screening

TitleScreening.jpg

 

ขั้นตอนที่ 1 ล็อกอิน

ล็อกอินเข้า eServicehttp://www.ais.co.th/eservice.html ) เลือกเมนู บริการ > เลือกรับสาย

1-1.jpg

next.jpg

ขั้นตอนที่ 2 จัดการเบอร์

1. เลือกหมายเลขที่ต้องการรับสาย หรือหมายเลขที่ไม่ต้องการรับสาย

2. พิมพ์หมายเลขที่ต้องการ

3. กดตกลง

ตัวอย่าง การกำหนดหมายเลขที่ต้องการรับสาย

2.jpg

ตัวอย่าง การกำหนดหมายเลขที่ไม่ต้องการรับสาย

3.jpg

next.jpg

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดรูปแบบการรับสาย

1. เลือกกำหนดรูปแบบการรับสาย

2. เลือกตั้งค่าเพื่อรับสาย เฉพาะสายที่ต้องการเท่านั้น

3. กดตกลง

**หากต้องการกลับมาใช้งานปกติ ให้เลือกเมนู “ตั้งค่าเพื่อรับสายทุกสายตามปกติ”

4.jpg

5.jpg

next.jpg

ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิ้นขั้นตอน สามารถใช้งานได้

6.jpg

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจข้อมูล

หากข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับท่าน กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วน
บทความอื่นๆ