กำหนดเบอร์ที่ไม่อยากรับสาย
( Call Screening )
ได้เองง่ายๆผ่าน eService

TitleScreening.jpg

 

ขั้นตอนที่ 1 ล็อคอิน

ล็อคอินเข้า eServicehttp://www.ais.co.th/eservice.html ) เลือกเมนู บริการ > เลือกรับสาย

1-1.jpg

next.jpg

ขั้นตอนที่ 2 จัดการเบอร์

1. เลือก หมายเลขที่ต้องการรับสาย หรือ หมายเลขที่ไม่ต้องการรับสาย

2. พิมพ์หมายเลขที่ต้องการ

3. กด ตกลง

ตัวอย่างการกำหนดหมายเลขที่ต้องการรับสาย

2.jpg

ตัวอย่างการกำหนดหมายเลขที่ไม่ต้องการรับสาย

3.jpg

next.jpg

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดรูปแบบการรับสาย

1. เลือก กำหนดรูปแบบการรับสาย

2. เลือก ตั้งค่าเพื่อรับสาย เฉพาะสายที่ต้องการเท่านั้น

3. กด ตกลง

**หากต้องการกลับมาใช้งานปกติให้เลือกเมนู “ตั้งค่าเพื่อรับสายทุกสายตามปกติ”

4.jpg

5.jpg

next.jpg

ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิ้นขั้นตอน สามารถใช้งานได้

6.jpg