ACC สร้างโป่งดิน @ทับลาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและพนักงาน AIS CALL CENTER ได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างโป่งดินและปลูกป่าการยิงเมล็ดพันธ์ไม้ ณ ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี