ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก PowerBuy

เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก PowerBuy ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริการ