AIS CALL CENTER SHOP

สาขาพหลโยธินเพลส ชั้น 21
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์