รางวัลแห่งความสำเร็จ
เกียรติยศแห่งความสำเร็จ รางวัลแห่งความตั้งใจจริง

2017
Best Employers Thailand 2017 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
บริษัทแอดวานซ์ คอนแทคเซนเตอร์ จำกัด โดยคุณใจพร ศรีสกุล รับรางวัล Best Employers 2017 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2017

จากการสำรวจโดย เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท ควีนส์ปาร์ค
2016
Best Innovation 2016
บริษัทแอดวานซ์ คอนแทคเซนเตอร์ จำกัด โดยคุณสุวรรณ สิทธิพรรณโยธา Command Center Manager และทีมงาน รับรางวัล The Best Innovation [Honorary Mention] 2016 ในฐานะสุดยอดนวัตกรรมจากงาน Crest Award ณ ประเทศฟิลิปปินส์
2016
รางวัล The Best Employer 2016 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
บริษัทแอดวานซ์ คอนแทคเซนเตอร์ จำกัด โดยคุณใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท รับรางวัล The Best Employer 2016 สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จากเอออน ฮิววิท บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 ก.ค. 2559 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์
2016
รางวัล The Most Fastest Response Brand on Pantip
บริษัทแอดวานซ์ คอนแทคเซนเตอร์ จำกัด โดยคุณณพลเดช กิจชาญไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางสื่อดิจิทัล เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ รับรางวัล The Most Fastest Response Brand on Pantip จากเวที Thailand Zocial Award 2016 ในฐานะแบรนด์ที่ตอบคำถามลูกค้าได้เร็วที่สุดบนเว็บไซต์ Pantip เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
2016
รางวัล Best Customer Self-Service Innovation Award 2016 จาก AVAYA
บริษัทแอดวานซ์ คอนแทคเซนเตอร์ จำกัด โดยคุณใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้รับรางวัล Best Customer Self-Service Innovation Award 2016 จาก อวาย่าผู้นำระดับโลกทางด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ ในงาน AVAYA Technology Forum ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2559
2016
รางวัล “โล่เกียรติคุณสนับสนุนมูลนิธิฯ และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษพระมหาไถ่”
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ คุณใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Advanced Contact Center ที่สนับสนุนและก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กพระมหาไถ่ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
2015
รางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น” จาก สคบ.
คุณใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด และคณะผู้บริหารรับมอบโล่ประกาศเกียรติศูนย์รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2558 จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ สนง.รัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558
2015
รางวัล “Best Social Media Program of the Year 2015” โดย Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC), Hong Kong
สถาบัน Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC) จากประเทศฮ่องกง ได้มอบรางวัล Best Social Media Program of the Year 2015 หรือรางวัลของ Call Center ที่ให้บริการด้าน Social Media ได้อย่างมีคุณภาพ

โดย AIS Call Center ได้รับรางวัลนี้จากการให้บริการด้าน Social Media ที่ดีที่สุด ตอบสนองลูกค้าได้เร็วที่สุด และมีคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด ส่งผลให้ลูกค้าประทับใจและเชื่อมั่นในงานบริการที่เป็นเลิศ และ AIS Call Center ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกคนตลอดไป
2015
รางวัล “Best of the Best Employer Thailand 2015” โดย AON Hewitt Thailand
AON Hewitt Thailand ได้มอบรางวัลรางวัดสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2558 โดย AIS Call Center ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ซึ่ง AON Hewitt Thailand มอบรางวัลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วิธีการในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจผ่านโปรแกรมการดูแลพนักงานที่มีประสิทธิภาพ พนักงานมององค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ทั้งในประเทศและภูมิภาค
2014
รางวัล “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่นประจำปี 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้มอบรางวัลเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาดีเด่น แก่ AIS Call Center ในฐานะ Call Center ที่มีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า

ในโอกาศนี้ คุณวิลาสินี พุทธิการันต์ CCO-AIS ได้กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ AIS Call Center ที่ได้รับรางวัลจาก สคบ. ให้เป็น Call Center ที่มีมาตรฐาน ซึ่งราวัลนี้การันตีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ AIS Call Center ยังเป็นที่ยอมรับตรงตามหลักเกณฑ์ของ สคบ. และAIS Call Center ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพเพื่อลูกค้าตลอดไป
2014
รางวัล “Best Customer Management of the Year 2014” โดย Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC), Hong Kong
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 AIS Call Center รับรางวัลจาก สถาบัน APCSC Hong Kong เป็นสถาบันส่งเสริมคุณภาพบริการแก่องค์กรชั้นนำ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ในปี 2013 ได้มีบริการเครือข่าย 3G ครั้งแรกในไทย โดย AIS Call Center ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 2G ที่ติดต่อสอบถาม พบว่าเดือนแรกมีลูกค้าสนใจโทรเข้ามาเพิ่มกว่า 5 แสนราย และผลความพึงพอใจจากสถาบัน Gallup พบว่ามีคะแนนพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง +0.17
2014
รางวัล “The Most Innovative Implementation of Automatic Service in IVR 2014” โดย Asia Pacific from AVAYA User Conference Experience, USA
วันที่ 2 พ.ค. 2557 AIS Call Center ได้รับรางวัล จาก AVAYA ณ เมืองดัลลัส สหรัฐอเมริกา ผลจากพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดย AIS Call Center มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกช่องทางการติดต่อในยุค Digital การใช้งานของลูกค้าเริ่มเปลี่ยนจากการโทรติดต่อพนักงาน เป็นการทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อก IVR เพิ่มขึ้น 4% ด้วยการใช้งานที่ง่ายขึ้น เวลาที่ลดลง ไม่เกิน 2 นาทีต่อบริการ Self Service สามารถสร้างรายได้ถึง 171 ล้านบาท
2013
รางวัล “Best employer Thailand 2013” และ “Best employer Thailand 2013 for Generation Y” โดย AON Hewitt Thailand
เอออนฮิววิท ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ได้พิจารณามอบรางวัลใหม่แก่บริษัทฯ โดยรางวัล Best Employer for Generation Y ในด้านองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดูแลพนักงาน Generation Y
2013
รางวัล “Contact Center of the Year for Telecommunication 2013” โดย Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC), Hong Kong
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 บริษัท Advanced Contact Center จำกัด ได้รับรางวัล Contact Center of The Year 2012 (Telecommunications-Above 1000 Seats ) จาก APCSC Hong Kong ให้เป็นสุดยอดคอลเซ็นเตอร์แห่งปี ของกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม ที่มีพนักงานให้บริการมากกว่า 1,000 คน
2012
รางวัล “Most Aspiring Call Center 2012” โดย Thai Direct Marketer Association (TDMA)
สมาคมการตลาดแบบตรงไทย หรือ TDMA จัดงาน Call Center Award เพื่อค้นหาสุดยอด Call Center ระดับประเทศ ที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่เป็นมาตรฐานและมีศักยภาพเทียบในระดับสากล

โดย AIS Call Center ได้รับรางวัล Call Center ต้นแบบ ประจำปี 2012 เพื่อการันตีความเป็นมืออาชีพ ด้วยความดูแลเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AIS Call Center ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น อีกทั้งยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นส่งมอบบริการคุณภาพให้ลูกค้าตลอดไป