ร่วมงานกับเรา: Part-Time Social Media

Part-Time Social Media

5 พ.ค. 65 แนะนำเพื่อน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการลูกค้า AIS ผ่านช่องทาง Online และ Social Media และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงาน 4-7 ชั่วโมง/วัน (ชั่วโมงละ 50 บาท)

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดี / พิมพ์ดีดคล่อง / มี Creative ความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรับผิดชอบ / รักในงานบริการ / กล้าตัดสินใจ / เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีน้ำใจ / ตรงต่อเวลา / มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
  • Update เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ใช้ Smart Phone และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
  • ชอบเล่น Social Network / รักการอ่าน (Self-Learning)
  • สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่อาคารพหลโยธินเพลส (แถว BTS อารีย์) ได้

สถานที่ปฎิบัติงาน

อาคารพหลโยธินเพลส เขตพญาไท กรุงเทพฯ

คุณกัณตินันท์ โทร. 02-029-2565
Email : kantinal@ais.co.th

//]]>